Public company profile

Company information

Name and description

Prienų "Žiburio" gimnazija
Department:
Organisation no (or VAT): 190189676
Veiklos sritis - švietimas. 1. vidurinis ugdymas, 85.31.20; 2.kitos švietimo veiklos rūšys: 2.1 pagrindinis ugdymas, 85.31.10; 2.2 sportinis ir rekreacinis švietimas, 85.51; 2.3 kultūrinis švietimas, 85.52; 2.4 kitas, niekur nepriskirtas švietimas, 85.59; 2.5 švietimui būdingų paslaugų veikla, 56.29; 3. kitos ne švietimo veiklos rūšys: 3.1 kitų maitinimo paslaugų teikimas, 56.29; 3.2 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla 86.90; 3.3 bibliotekų ir archyvų veikla, 91.01.

Contact information

J. Basanavičiaus g. 1, 4340 Prienai
4340
Prienai
Lithuania

Contact person

Alvydas Volungevičius
+370 31952430
+370 31952430

Public documents

No documents uploaded

External links