Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Biržų rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188642660
Bendros viešosios paslaugos

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 38
LT-41143
Biržai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolanta Kevevari
+370 45043160
+370 61031230
+370 45043160

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos