Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145797046
Kokybiškų ir savalaikių buhalterinės apskaitos bei ūkinių-techninių paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Gedimino g. 4A, Kuršėnai, Šiaulių rajonas
81181
Kuršėnai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sonata Gedminienė
+370 41520369
+370 67946609

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos