Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302783199
Nacionalinio kino centro koncepcija, parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 201 punktą, aptaria esamos būklės analizę, užsienio šalių patirtį, Nacionalinio kino centro tikslą, uždavinius, funkcijas, teisinę formą.

Kontaktinė informacija

Z. Sierakausko g. 15
LT-03105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Greta Narimanidzė
+370 5130547

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos