Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Senjorų socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302877129
Valstybinė socialinių paslaugų įmonė

Kontaktinė informacija

Kalvarijų g. 323
LT-08420
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tomas Bileišis
+370 52502756
+370 64683684
+370 52700538

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos