Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Senjorų socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302877129
Valstybinė socialinių paslaugų įmonė

Kontaktinė informacija

Kalvarijų g. 323
LT-08420
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Akvilė Ramanauskienė
+370 61491818

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos