Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302877556
Švietimas

Kontaktinė informacija

Santariškių 5, Vilnius
08406
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kęstutis Paliukas
+370 52624672

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos