Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188704927
Pagrindinis uždavinys – formuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą žemės tvarkymo ir administravimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos ir georeferencinių duomenų bazių kūrimo srityse.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 19
01103
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos