Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302824137
komunikacijos, visų rūšių transporto tiriamieji darbai

Kontaktinė informacija

I. Kanto g. 25
LT-44296
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eduardas Paulavičius
+370 37202256
+370 69823420
+370 37205619

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos