Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Plungės Senamiesčio mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 291130450
Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas.

Kontaktinė informacija

Minijos g. 5, LT-90161 Plungė
LT-90161
Plungė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Paulius Zakalskis
+37 044871696
+37 068643107

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos