Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300669649
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos.

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g. 24
89217
Mažeikiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Narkuvienė
+370 44335382
+370 61616658
+370 44335356
Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos