Public company profile

Company information

Name and description

VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija
Department: Kauno r.
Organisation no (or VAT): 191090460
Gimnazija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga. Gimnazija savo veiklą grindžia LR viešųjų įstaigų įstatymu, LR konstitucija, gimnazijos įstatais, LR švietimo ir kitais įstatymais, įsakymais, kitais norminiais teisės aktais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos rūšys – bendrasis pagrindinis mokymas ir bendrasis vidurinis mokymas.

Contact information

Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., LT-53347 Kauno r.
LT-53347
Akademijos mstl.
Lithuania

Contact person

Rolandas Kučiauskas
+370 37397296
+370 68632197
+370 37397296

Public documents

No documents uploaded

External links