Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija
Skyrius: Kauno r.
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191090460
Gimnazija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga. Gimnazija savo veiklą grindžia LR viešųjų įstaigų įstatymu, LR konstitucija, gimnazijos įstatais, LR švietimo ir kitais įstatymais, įsakymais, kitais norminiais teisės aktais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos rūšys – bendrasis pagrindinis mokymas ir bendrasis vidurinis mokymas.

Kontaktinė informacija

Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., LT-53347 Kauno r.
LT-53347
Akademijos mstl.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rolandas Kučiauskas
+370 37397296
+370 68632197
+370 37397296

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos