Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga CPO LT
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302913276
Centrinė perkančioji organizacija

Kontaktinė informacija

Ukmergės g. 219-1
07152
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Neringa Andrijauskienė
+370 66629090
Viešoji įstaiga CPO LT

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: