Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus miesto apylinkės teismas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302942160
Teisingumo vykdymas

Kontaktinė informacija

Laisvės pr. 79A
LT-06144
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Danguolė Milimavičienė
+370 852113236
+370 852740357

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Viešoji tvarka ir saugumas