Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „EPSO-G“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302826889
Bendrovės veiklos tikslas yra Lietuvos Respublikos elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorių akcijų paketo valdymas

Kontaktinė informacija

Laisvės pr. 10, Vilnius
LT-04215
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Megana Margytė-Maksimiak
+370 69937092
UAB „EPSO-G“

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas