Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188774441
Perkančiosios organizacijos pagrindinė veiklos sritis ar sritys regiono ar vietos valdžios institucija. Bendros viešosios paslaugos. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS - 3 (Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas).

Kontaktinė informacija

S. Nėries g. 1
LT-70147
Vilkaviškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Valdimaras Bakutis
+370 34260027
+370 61535895
+370 34260066
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos