Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 166092559
Prekyba, paslaugos, nekilnojamo turto nuoma.

Kontaktinė informacija

Valančiaus g.15
LT-69439
Kazlų Rūda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aušra Bendinskienė
+370 68741323
+370 68741323

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos