Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135950440
Centro veiklos pobūdis – socialinė veikla. Centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Kontaktinė informacija

Partizanų g. 38 D
LT-49490
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Roberta Motiečienė
+370 37322462
+370 60824012

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos