Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 193171427
Kaupti, saugoti ir administruoti priskirtą Nacionalinio dokumentų fondo dalį ir atlikti įstatymų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

Kontaktinė informacija

O. Milašiaus g. 23, Vilniaus m., LT-10102 Vilniaus
LT-10102
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Romas Raginskas
+370 64040774
Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai