Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188726051
Veiklos rušis - Lietuvos Respublikos savivaldybės veikla.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 263, LT-76377 Šiauliai
76337
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Viktor Bakanov
+370 41596662
+370 41523886
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos