Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303039520
Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra finansinis tarpininkavimas ir finansinių instrumentų įgyvendinimas, taip pat visa kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas. [4]

Kontaktinė informacija

Lukiškių g. 2
01512
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ramunė Kandzežauskienė
+370 52034665

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos