Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303039520
Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis yra finansinis tarpininkavimas ir finansinių instrumentų įgyvendinimas, taip pat visa kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas. [4]

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2
01103
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos