Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viniaus lopšelis- darželis "Raktelis"
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190028662
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Veikos rūšis: ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo grupėmis) kodas – 80.10.10. Lopšelis-darželis yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti švietimo įstaiga, kuri tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius.

Kontaktinė informacija

A. P. Kavoliuko 12
LT- 04326
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Danuta Michno
+370 52456888
+370 62043516
+370 52456888

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos

-