Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Panevėžio rajono Smilgių gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190398430
Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.

Kontaktinė informacija

Panevėžio g.1, Smilgių mst., Panevėžio rajonas
LT-38378

Lithuania

Kontaktinis asmuo

Asta Kačarauskienė
+8 45553646
+8 61869795
+8 45553646

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos