Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Jasiuliškių socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190792884
socialinė globa

Kontaktinė informacija

Jasiuliškio km. Ukmergės r
20355
Ukmergės r
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Algirdas Gimžauskas
+370 34044875
+370 68546919
+370 34044888

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos