Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145907544
Oro transporto paslaugos; kita didmeninė ir komisinė prekyba; kita transporto veikla; krovinių tvarkymas; laikymas ir sandėliavimas; kita papildomoji transporto veikla; oro uostų eksploatavimas; kitų transporto agentūrų veikla; nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį ar pagal sutartį; kita didmeninė prekyba; aprūpinimas kita, laikina, buveine; valgyklos; nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas; kietojo, skystojo ir dujinio kuro be priedų didmeninė prekyba

Kontaktinė informacija

Lakūnų g. 4, Šiauliai
77103
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Arūnas Venckus
+370 41542005
+370 65593146
+370 41542006
Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos