Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190093592
Bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.

Kontaktinė informacija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai
86285
Kražių mst.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kazimieras Leščauskis
+370 42760020
+370 62049556
+370 42760020

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos