Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ "Atnaujinkime miestą"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300662245
informacijos sklaida bei marketingas; konsultacinė, šviečiamoji veikla; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; plėtojimas;

Kontaktinė informacija

Panerių g. 20
03209
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kristina Šinkūnaitė
+370 52503408

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: