Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Joniškio vandenys"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 157531950
vandens tiekimas, rinkimas ir valymas

Kontaktinė informacija

Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Joniškio r.
LT-84101
Joniškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Antanas Veikalas
+370 42661196
+370 68671814
+370 42661196

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos