Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190805125
Profesinis mokymas, vidurinis mokymas, pagrindinis ugdymas, bendrasis vidurinis mokymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, maisto produktų gamyba, apgyvendinimo veikla, maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, žmonių sveikatos priežiūros veikla, augalininkystė ir gyvulininkystė.

Kontaktinė informacija

Jaunimo g. 8
LT-40128
Kupiškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sigitas Kurklys
+370 45935436
+370 68516212
+370 45935355

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos