Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Darbo partija
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303189064
Politinė partija

Kontaktinė informacija

Ankštoji g. 3, Vilnius
01109
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Viktoras Fiodorovas
+370 52107152
+370 60400906
+370 52107153

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos