Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124261860
Garantijų teikimas kredito įstaigoms už teikiamus kreditus ūkio subjektams užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyvia žemės ūkiui veikla.

Kontaktinė informacija

Blindžių g. 17
08111
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Loreta Šimkienė
+370 52649516
+370 52608405
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos