Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188659948
Specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo operatyvinę veiklą siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis, renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie korupciją ir su ja susijusius socialinius, ekonominius reiškinius, turimos informacijos pagrindu rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos ir kitas

Kontaktinė informacija

A. Jakšto g. 6
01105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ovidijus Ruškys
+370 70663411
+370 68792729

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus miesto apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
01501, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 526245899
El. paštas
vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: