Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188736355
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, kiti VTEK kompetencijai priskirti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantys teisės aktai, teikia rekomendacijas dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo ir priima sprendimus bei rezoliucijas šiais klausimais.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 27, Vilnius
01119
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Korsakas
+8 52124396
+86 9242328
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos