Public company profile

Company information

Name and description

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Department:
Organisation no (or VAT): 188736355
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, kiti VTEK kompetencijai priskirti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantys teisės aktai, teikia rekomendacijas dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo ir priima sprendimus bei rezoliucijas šiais klausimais.

Contact information

Vilniaus g. 27, Vilnius
01119
Vilnius
Lithuania

Contact person

Giedrius Korsakas
+8 52124396
+86 9242328
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Public documents

No documents uploaded

External links