Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188736355
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) yra priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

Kontaktinė informacija

A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
01108
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Korsakas
+8 52124396
+86 9242328

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos