Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188603472
Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 33
LT-01506
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Jakutienė
+370 52661457
+370 52661402

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata