Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188604236
Konstitucinis Teismas

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 36
LT-01104
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Neringa Tumosaitė
+370 52492465
+370 52127975

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos