Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Molėtų ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 267596470
Bendrosios paskirties ligoninės veikla

Kontaktinė informacija

Graužinių g. 3
33125
Molėtai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Valentinas Žalalis
+370 38351742
+370 38351742

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos