Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191718164
Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla; Kompetencijų vertinimo institucija.

Kontaktinė informacija

Rugių g. 1, 08418 Vilnius
LT-08418
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Algimantė Misiūnienė
+370 52328245
+370 52712273
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos