Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188732677
Gynyba

Kontaktinė informacija

Šv. Ignoto g. 8
01144
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vygantas Martišiūnas
+370 52735613

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius