Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Žemaičių muziejus "Alka"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190599771
Kaupia, saugoja, restauruoja, tiria, eksponuoja bei populiarina materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.

Kontaktinė informacija

Muziejaus g. 31, Telšiai
87357
Telšiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Evelina Diržininkienė
+370 44470282
+370 64500607
+370 44470282

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos