Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 182935350
Ligoninių veikla

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 105, Ukmergė
LT- 20184
Ukmergė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ieva Kairevičienė
+340 65299
+340 65299

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos