Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303283300
Veiklos sritis – švietimas. Paskirtis: mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų sportui, užtikrinti galimybes įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, teikti neformalųjį švietimą, padėti įgyti sociokultūrinį, technologinį išprusimą, ugdyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Kontaktinė informacija

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Liepų al. 2
LT-35141
Panevėžys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ernesta Čivinskienė
+370 63005522
+370 63005522

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos