Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Šiaulių centro poliklinika
Skyrius: Šiauliai
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145370959
Asmens sveikatos priežiūra

Kontaktinė informacija

Vytauto 101, Šiauliai
77156
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jadvyga Odminienė
+8 41525415
+8 41523115

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos