Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188602751
Gynyba

Kontaktinė informacija

Totorių g. 25/3
LT-01121
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Deividas Vitkauskas
+370 52657438
+370 52735646
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos