Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės duomenų agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188600177
Valstybės duomenų agentūra yra yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui pavestose oficialiosios statistikos valdymo srityje ir valstybės duomenų valdysenos srityje, įgyvendinanti šią politiką ir koordinuojanti oficialiosios statistikos rengimą pagal Oficialiosios statistikos programos I dalies nuostatas, o valstybės duomenų tvarkymą – pagal Valstybės duomenų valdysenos programą.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
2746
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irida Žibūdienė
+37 060795183

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos