Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos statistikos departamentas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188600177
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra oficialiosios statistikos įstaiga, įgyvendinanti bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityse.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
2746
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rita Pelanienė
+370 52364759
+370 52364666

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos