Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110053842
Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu, viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programų bei projektų įgyvendinimas, kita su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų atlikimu susijusi veikla.

Kontaktinė informacija

Geležinkelio g. 16
02100
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalius Nedzveckas
+370 62067820
+370 62067820
AB "Lietuvos geležinkeliai"

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas