Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110053842
Krovinių ir keleivių vežimas geležinkelio transportu, viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programų bei projektų įgyvendinimas, kita su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų atlikimu susijusi veikla.

Kontaktinė informacija

Geležinkelio g. 16
02100
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Viktorija Derkač
+370 61979266
+370 61979266
AB "Lietuvos geležinkeliai"

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus Apygardos teismas
Imonės kodas
193312970
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
01110, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: