Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Centro poliklinika
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125873515
Veikla - pirminių bei antrinių ambulatorinių ir antrinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Kontaktinė informacija

Pylimo g. 3
01117
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Asta Kuzmickienė
+370 52514029
+370 52610002

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos