Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188752740
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas Lietuvos žuvininkystės politikos, pagrįstos Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos principais, įgyvendinimo, žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo, jų naudojimo kontrolės jūrų vandenyse organizavimo ir vykdymo, taikomųjų žuvininkystės srities tyrimų organizavimo funkcijas.

Kontaktinė informacija

J. Janonio g. 24
92251
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Tolušienė
+370 46310660
+370 52391176
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos