Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „Ignitis”
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303383884
Gamtinių dujų tiekimas.

Kontaktinė informacija

Laisvės pr. 10
LT-04215
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edita Šakalinienė
+370 68673998
UAB „Ignitis”

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos