Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Verslo aptarnavimo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303359627
UAB „Ignitis grupė“ priklausančių įmonių aptarnavimas, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas.

Kontaktinė informacija

P. Lukšio g. 5B
08221
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Mindaugas Vilkaitis
+370 69508102
+370 69508102
UAB Verslo aptarnavimo centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos