Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190755747
Vykdome koncertinę veiklą

Kontaktinė informacija

Vilniaus gatvė 6
01102
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Martynas Būdvytis
+370 52612916
+370 86878878
+370 52120966

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos