Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 303382953
pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g.12, Kretinga
97108
Kretinga
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Judita Leliugienė
+370 65716113
+370 65716113

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos